Black diamond (2006)

Tipologia.

2006. Tinta china sobre papel. 32 x 24 cm.